HAKKIMIZDA

HİKAYEMİZ

Şirketimiz 2012 yılında, hizmet verdiğimiz sektörlerde süreç yaklaşımı ile standart yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirecek projeler oluşturmak, bilgi, tecrübe, mühendislik katma değeri ve vizyoner yaklaşım ile kurum ve kuruluşları geleceğe taşımak misyonu ile kuruldu.

DANIŞMANLARIMIZLA TANIŞIN


Seher Selçuk Damar
Endüstri Mühendisi


Umut Köybaşı
Endüstri Mühendisi


Bahadır Enes Atay

Copyright © 2016 | sysadr.com

HİZMETLERİMİZ

GÜNCEL

BİZE ULAŞIN

İLETİŞİM        7/24
T/F :

GSM :

Mail :

0 (232) 32 32 100

0 (542) 32 32 104

info@sysadr.com

CopyrighT © 2016 | sysadr.com

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ALMALI MIYIM ?

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ALMALI MIYIM ?

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ ALMALI MIYIM ?

MSDS MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU ÖNEMLİ Mİ ?

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ALMALI MIYIM ?

KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

Küresel rekabetin arttığı, çaba isteyen ve karma karışık biçimde değişen piyasalarda başarılı olmak için ürün ve hizmet sunumunu hızlandırmalıyız. Maliyetleri ciddi biçimde düşürerek müşterilerimiz için daha yüsek kalite ve daha fazla değer yaratmalıyız. Bunun için stratejimiz sağlam olmalı, çalışanlarımız iyi iş çıkarabilmeli ve süreçlerimizi süreki iyileştirmeliyiz. Bu başarıya giden en hızlı yoldur. Kuşkusuz ki; ISO 9001:2015 revizyonu risk temelli yaklaşım modeli ile firmamızı geleceğe taşıyacak olan önemli fırsatları değerlendirmemizi sağlayacaktır.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Tehlikeli maddelerin karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ile taşınması sürecinde insanların, çevrenin, mülklerin zarar görmesini önlemek için oluşturulan ADR, RID, IMDG, ICAO düzenlemelerinin işletmelerde etkin olarak uygulanması için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti gerekmektedir. Gerek Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Madde Kombine Taşımacılık ve Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen ve gerekse uluslararası akreditasyona sahip Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları ile bilgi, tecrübe ve mühendislik katma değeri ile bu hizmeti müşteri beklentilerini tam ve eksiksiz karşılamaktayız.

(M)SDS GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLANMASI

(M)SDS Safety Data Sheet, Güvenlik Bilgi Formu kimyasal maddelerin ve karışımların kullanımı , depolanması ve taşınması sırasında oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmaya yönelik bilgileri içeren dökümandır. Güvenlik Bilgi Formları, akredite kurumlar tarafından yapılan sınav sonrasında sertifika alarak yetkilendirilen (M)SDS hazırlayıcısı tarafından oluşturulur. Hazırlanan (M)SDSlerin geçerli olabilmesi için güncel mevzuata uygun olması, Türkçe olması ve akredite (M)SDS hazırlayıcısı tarafından hazırlanmış olması gerekmektedir.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

Halkla İlişkiler ve Tanıtım hizmeti; kurumunuzun tanınmasını, yaptığınız çalışmaların kişilerde olumlu etkiler oluşturmasını, çevresi ile iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığınızın arttırmasını sağlamak amacıyla yapılan gerekli çalışmalardır. Bu amaçla tanıtıcı raporlar, haber bültenleri, resimli broşürler hazırlanır, kurumunuzun çalışmalarının ve etkinlik alanlarının çeşitli basın ve yayın ve iletişim araçları ile halka tanıtılması sağlanır. Konferans, seminer, sergi, basın toplantısı, yıl dönümü gibi kültürel ve sosyal etkinler düzenlenir. Yöneticilerin konuşma ve yazışmaları incelenir ve kurumla ilgili izlenimleri takip ederek kurumun daha iyi tanıtılması sağlanır.

PROJE YÖNETİMİ

İşletmelerde kısa, orta ve uzun vadeli belirlenen hedeflere ulaşabilmek için herbir hedefi proje olarak görmek, izlenebilecek en kestirme yoldur. Proje yönetimi bir projenin hedeflerine ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi ve yönetilmesi disiplin olarak tanımlanır. Projeler belirli özgün hedeflere ulaşmak amaçlı uygulanır. Proje yönetiminde danışman, sistem körlüğü olmaksızın objektif bir yaklaşım ile proje başarısında majör rol oynar.

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

Bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, ziyaretçilerin, müşterilerin ve iş yerindeki herhangi bir kişinin) İşin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki ve çevre şartları nedeniyle maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen multi-disipliner bir uzmanlıktır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince işletmelerin bulundukları tehlike                                                                                                                                   sınıfına uygun ISG uzmanlığı hizmeti almaları zorunludur.

KARİYER KOÇLUĞU VE MENTORLUK

Günümüz rekabet şartlarında firmaların hayatta kalabilmeleri ve rekabet üstünlüğü sağlamalarının kritik faktörünün "insan faktörü" olduğu anlaşılmıştır. İnsan kaynakları yönetiminin bir fonksiyonu olarak çalışanların motivasyonunda, iş tatminlerin ve örgütsel bağlılıklarında önemli bir yeri olan kariyer yönetimi çerçevesinde kariyer planlaması, kariyer geliştirilmesi ve kişisel rehberlik (mentorluk) konularını kapsar.

Kariyer geliştirme planlarının başarılı olabilmesi için üst yönetimin gayreti, eğitim ve gelişim programları, yöneticilerin eğitimi, iletişim ve dikkatli planlama önemli noktalardır.

EĞİTİM

Hizmet verdiğimiz alanlarda işletme yöneticilerinin ve çalışanlarının performans yönetimi odaklı eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi en çok önem verdiğimiz noktadır. Biliyoruz ki bilgi ve tecrübe paylaştıkça çoğalır. Bu noktada kuruluşların eğitim yatırımı doğrudan başarıya dönüşecektir.